FILADORES

Sense precedent, Ona Orozco i Mar Ribot (Barcelona)


L’Anònima 
Dissabte 16 de maig

Ona Orozco i Mar Ribot, dues dissenyadores de producte que comencen a obrir camí en el món dels biomaterials de manera autodidacta i a petita escala, combinant processos i textures. Entenen els excedents orgànics com a matèria per transformar i especular, i  utilitzen la data de caducitat d’un producte com a punt de partida per seguir-hi treballant en un context d’autoproducció i open source.