LAURA HOSTA – Enquadernació Creativa


L’Anònima 
Dissabte 16 de maig

Laura Hosta, il·lustradora i creativa manresana, basa la seva obra en els mitjans físics d’expressió gràfica, ja que és un camp on es pot expressar amb total llibertat i pot explorar el gran ventall de recursos que proporciona el medi plàstic.

Expressa el terme il·lustradora com algú que explica una història, representa conceptes, elabora una creació visual i va més enllà del simple fet de representar, és per això que el seu projecte personal consisteix en explicar històries mitjançant llibres d’artista i enquadernats creatius.